Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ơ nói ai đấy vào mà nhận đi này ??? #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12188-cam-giac-toi-te-nhat-co-le-la-on-phuong-nguoi-tung-on-phuong-minh-toi-va-cau-cung-hoc-chung-nh/" title="Ơ nói" alt="Ơ nói">Ơ nói</a> ai <a href="https://confession.vn/hot-sau-khi-au-tu-nha-may-san-xuat-o-to-vinfast-vingroup-tiep-tuc-au-t/" title="đấy vào" alt="đấy vào">đấy vào</a> mà nhận đi này ??? #bỏng