Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đố mọi người kia là iphone 7 hay 8 đấy ? #fantasy
Hình mô tả cho bài confession
Đố mọi <a href="https://confession.vn/13482-goc-ben-le-u23-hom-nay-tao-tu-dung-gap-mot-ban-con-trai-co-ong-v/" title="người" alt="người">người</a> kia là iphone 7 <a href="https://confession.vn/kho-hieu/" title="hay 8" alt="hay 8">hay 8</a> đấy ? #fantasy