Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đó là 1 câu chuyện buồn :)
Hình mô tả cho bài confession
Đó là 1 câu <a href="https://confession.vn/het-thuoc/" title="chuyện" alt="chuyện">chuyện</a> buồn :)<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1981718795211336/?type=3 ]</div>