Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ở đâu còn lâu mới nói ??? #choắt
Hình mô tả cho bài confession
Ở <a href="https://confession.vn/chac-chan-la-minh-roi/" title="đâu còn" alt="đâu còn">đâu còn</a> lâu <a href="https://confession.vn/13653-co-ai-thay-gian-nguoi-yeu-vi-ko-mung-tuoi-minh-mung-tuoi-con-cho/" title="mới" alt="mới">mới</a> nói ??? #choắt