Bình luận

Có bạn nữ nào ở Hà Nội hay Gia Lai không nhỉ cho mình biết cái cảm giác ở 2 chỗ đó thế nào đi để ad về ở rễ nà :v #Ice