Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ở đại học thì...việc gì cũng có thể xảy ra...
Hình mô tả cho bài confession
Ở đại <a href="https://confession.vn/13354-minh-va-thang-ban-than-tri-cot-choi-voi-nhau-tu-hoi-hoc-c3-len-h/" title="học thì" alt="học thì">học thì</a>...việc gì <a href="https://confession.vn/12205-cuong-mau-hong-moi-chuyen-en-phong-nay-uoc-6-thang-thi-3-thang-tro-lai-ay-no-co-hien-tuong-vay/" title="cũng có" alt="cũng có">cũng có</a> thể xảy ra...