Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#NOTICE —————— Ad đăng giúp em! Buồn buồn đăng chơi!?? Nay buồn quá có bạn
Hình mô tả cho bài confession
#NOTICE —————— Ad đăng giúp em! Buồn buồn đăng chơi!?? Nay buồn quá có bạn <a href="https://confession.vn/nghe-noi-long-may-nhat-dai-trai-lam/" title="nào" alt="nào">nào</a> kể chuyện ma về ktx <a href="https://confession.vn/9681-chuyen-tinh-bcs-co-the-nghe-ky-la-nhung-cuoc-oi-e-lai-thay-oi-xao-tron-hoan-toan-chinh-boi-nhun/" title="cho mình" alt="cho mình">cho mình</a> nghe với!! ??? —————. ,#Nắng Từ 1bạn mới nhắn tin page. Chắc bạn ấy <a href="https://confession.vn/13562-ua-chu-chac-sau-nay-khong-dam-lay-may-ong-trong-co-ve-tri-thuc-l/" title="còn" alt="còn">còn</a> đang lẻ bóng. Có ai tới rước bạn đó đi hông nè.