Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
admin
4 năm trước
#Nop839 "Đây là suy nghĩ của mình về bài black dress - CLC. Mình thấy
Hình mô tả cho bài confession
#Nop839 "Đây là suy nghĩ của mình về bài black dress - CLC. <a href="https://confession.vn/11688-nguoi-ta-noi-rang-chuyen-tinh-cam-neu-ung-se-la-tinh-yeu-neu-sai-se-la-tuoi-tre-e-minh-ke-cho/" title="Mình" alt="Mình">Mình</a> thấy phần nhạc chorus và intro của bài này rất giống phần nhạc chorus của bullshit - GD. Không <a href="https://confession.vn/11520-hom-nay-la-ngay-au-long-nhat-trong-cuoc-oi-to-bac-sy-ket-luan-bo-to-bi-ung-thu-thuc-quan-giai/" title="biết" alt="biết">biết</a> ai có suy nghĩ giống mình không??? Hay mỗi mình <a href="https://confession.vn/ko-phai-do-chu-hoc-kem-au/" title="thấy vậy" alt="thấy vậy">thấy vậy</a> ta" -----//----- H+