Bình luận

Thực sự xem Unit thì thấy bạn này với 1 bạn nữa quên mất tên trong team Problem ý, creepy vãi ra xin thề, 1 người lúc nào cũng cố cười 1 người thì cố trợn mắt, tới đoạn toàn phải tua nhanh, hay do t thích kiểu girl crush hơn nhỉ