Bình luận

Nhìn bạn này là thấy thông minh lanh lợi, không như Lâm Y Thần. Mặt đần đần mà đóng vai Hoàng Dung