Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
"Nói nhỏ với 1 mình anh thôi và anh sẽ nói cho cả thế giới"
Hình mô tả cho bài confession
"Nói nhỏ với 1 <a href="https://confession.vn/13643-ieu-ang-so-phia-sau-mot-tinh-yeu-o-chinh-la-tinh-yeu-ngay-xua-tr/" title="mình anh" alt="mình anh">mình anh</a> thôi và <a href="https://confession.vn/13404-co-nen-to-tinh-em-chao-cac-anh-chi-a-em-la-k59-neu-thi-em-cung-m/" title="anh" alt="anh">anh</a> sẽ nói cho cả <a href="https://confession.vn/12354-bi-tan-o-tu-1-lan-va-xe-minh-la-nu-k57-cach-2-thang-trong-1-lan-lang-thang-tren-uong-khuat-duy/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a>" =)))))))) ______________ #Beatvn