Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nói nhanh cho nó vuông ?
Hình mô tả cho bài confession
Nói <a href="https://confession.vn/10029-lay-ban-cap-3-nhan-luc-lao-ngu-voi-con-be-minh-moi-co-thoi-gian-viet-vai-dong-tam-su-minh-k48/" title="nhanh" alt="nhanh">nhanh</a> cho nó vuông ?