Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
nỗi buồn ai thấu... Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ.. #Mutex #Kenh14
Hình mô tả cho bài confession
nỗi buồn ai thấu... Cuộc sống có <a href="https://confession.vn/a-bao-gio-c-nguoi-khac-do-cho-nin-chua-whysoserious/" title="quá nhiều" alt="quá nhiều">quá nhiều</a> bất ngờ.. #Mutex #Kenh14<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/videos/967513710124215/ ]</div>