Bình luận

#2 trước mình cũng trở bao nhiêu bạn nữ về quận 9 mà chẳng thấy ai tìm nhỉ...nào là Công thương, tài chính hải quan.. chán ghê luôn á