Bình luận

Đéo tin đc bọn con gái đã cố gắng đào tạo ra mấy đứa giỏi văn, để đến ngày nào đó, trường ta sẽ vinh hạnh đc đổi tên, hy vọng tên gì đó lqan đến văn từ tí, klq cơ mà t thấy dài chứ ko có đọc -_-