Bình luận

Phùng kim Linh Kim Phùng sau khi đọc xong cái cfs này thì kinh nghiệmcủa a làe cứ chăm chỉ book grab đi là đảm bảo sẽ kím được tình yêu sét đánh ngay :))
Theo tính toán của t thì chuẩn bị có đứa chạy grap mà k lương đây mà. Mà cũng có thể bạn ấy hướng nghiệp cho sv trường mình đấy. Mai thấy sv giao thông chạy grab hết