Bình luận

Anh đã đọc! ( em cắm sừng anh mà em không chiệu xin lỗi , vì xin lỗi thì cũng .......bùm bùm , chíu chíu , sút sút )