Bình luận

Bạn gì đó ơi bạn nói "ở 1 nơi khổ cực của tổ quốc" là hơi gắt rồi nhé, chắc gì 77 tui đã khổ cực, tuy hk giàu có gì nhưng cũng hk đến nỗi "khổ cực của tổ quốc" vậy nha, đó là bạn đang suy nhục cả một tỉnh đó, cẩn trọng lời nói nha bạn.
Ừ... cũng là gái BĐ mà. Chắc tại chị trầm tính ít nói mới được anh í để ý. Phải học hỏi mới được. Hehe... Kim Thoa Truong