Bình luận

Vũ Hiền t thấy mệt vs mấy thanh niên kiểu này quá, đm ngay mặt ở đó thì tới xin con mẹ nó đi. Khổ thật :))