Bình luận

Quen từ năm cấp 2 mà vẫn trong ság để ngta nhịn thèm. Tội cho cô gái ấy. Ct là phải.. ????. Tự trách bản thân đi
trong tối thôi là chưa đủ đôi lúc cần độ dài và đường kính nữa à lâu nữa thì là absolutely!