Bình luận

Đấy mấy ông cứ bảo con gái bây giờ thực dụng... Còn đầy người tốt bụng đấy thôi, biết là a chàng kia từ ducati thất thế xuống winner mà vẫn tìm để tỏ tình... Các ông còn muốn cái gì nữa... (Vui thôi nhé) hề hề
Công nhận cứ đi xe xịn xịn là gái tự cưa rầm rầm. Đi wave tàu như tui... Chưa kịp làm quen thì họ đã xách dép chạy mất tiêu rồi... ^^