Bình luận

Mình thì chả dám dạy đời ai nhưng mình nghĩ bạn k cần hỏi đâu. Tại vì bạn có chọn a nào đi nữa sau này ra ngoài gặp a khác lại cảm nắng hay ngộ nhận cái qq gì đó. Rồi lúc đó lại hỏi nữa thôi. Lòng tham của bạn là k đáy. Rồi sẽ có ngày bạn hiểu thôi. Thân!