Bình luận

Trịnh Đình Quang có bài Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật và một thời gian sau a ra bài Thất Tình. Thôi tới đó tự hiểu đc rồi ??