Bình luận

Đừng chỉ biết sướng mình mà làm cho một người đau khổ. Hãy có trách nhiệm với việc mình làm, và nếu không dám thì đừng làm. Thế nhé! Chúc cho chị luôn mạnh mẽ để có thể mang lại những điều tốt nhất cho em bé. ?
Người ta chỉ trót dại có 1 lần, bạn trót dại ít nhất 2 lần thì lỗi do bạn rồi. Đừng than trách ai hết mà hãy mạnh mẽ lên, thời đại giờ rất nhiều người mẹ đơn thân vẫn nuôi con tốt.