Bình luận

Chị trách cô bạn đó quá làm j. 100 phần lỗi có 80 phần của a trai nyc của c đó. 19.9 phần còn lại ở c. Và c gái ấy chỉ có 0.1 lỗi thôi. Như bao kịch bản khác mọi ng tự hỉu.