Bình luận

Chưa thấy chổ nào giữ xe tệ như trường mình,tiền thì toàn thối thiếu,thái độ thì cộc cằng,nhiều khi cho 1 lần 2 lane vào hoặc ra muốn vào cũng chả được,còn thêm vụ k nhận 500d nữa