Bình luận

còn nữa, ai bảo gái IT khô khan zị, thề gái lớp anh ngọt ngào tâm lý dễ thương vãi chưởng luôn ấy =))))