Bình luận

Thấy bực mình mấy vụ này, nếu bạn đã thích con người ta, đã là con trai thì đến tận mặt gặp bạn ấy, có thể nhắn tin, nói chuyện, bày tỏ quan điểm. Nếu bạn ăn nói lịch sự, cẩn thận thì không ai nỡ làm lơ đến bạn. Dù bạn có thích bạn đó thì cứ nói ra, nếu không được mình khỏi phải hối tiếc, luyến tiếc suy nghĩ nhiều. Đã là sinh viên có cái việc tìm thông tin người khác mà ngày nào cũng thấy tìm information của người khác, thời đại công nghệ rồi bạn, làm ơn linh động lên.