Bình luận

Nếu cho lời khuyên. Ở 4à 1 tách ra thì tách ra đi đi và đừng nghĩ ngợi gì đồ chung nữa , rõ ràng bạn là người bị đào thải thì trách ai.
T thiết nghĩ nên tập hợp toàn đồ lại bán r chia tiền là xong còn đéo chịu thì mỗi món xẻ làm tư
Đơn giản vl thằng nào lấy món A thì bắt thằng ói tiền cho 3 thằng còn lại, bạn giữ phòng thì bạn được lợi rồi món nào 3 đứa kia ko nhận sài thì bạn hưởng soái thôi tại vì bạn là người ở lại
Hoặc là lấy 1 món đắt hoặc là lấy nhiều món rẻ. Nói chung cũng là mấy cái đồ. Chia tay rồi cũng không nên tạo thêm cay đắng (dày công và mất lòng) làm gì cho bõ.