Bình luận

Đến lúc quan tâm hỏi han thì lại kêu : em k sao cả. K có chuyện gì đâu...biết dell đâu mà lần