Bình luận

Nói chung là trân trọng gái trường mình....like thớt....cơ mà mốt viết ngắn lại thôi nge #klq 8/3 bị th kia gạt chân nhém té dập mặt...mong nó đọc được cfs này