Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nó cũng vừa vừa phai phải thôi.... #VớVẩnpage
Hình mô tả cho bài confession
Nó <a href="https://confession.vn/13960-chia-tay-vi-khong-an-tinh-bot-nhu-minh-anh-nguoi-yeu-sinh-nam-94/" title="cũng vừa" alt="cũng vừa">cũng vừa</a> vừa phai <a href="https://confession.vn/14342-co-nhung-thu-en-khi-mat-i-roi-minh-moi-cam-nhan-uoc-no-quy-en-nh/" title="phải" alt="phải">phải</a> thôi.... #VớVẩnpage