Bình luận

xời xời...nghe mùi hăng mắm quá bạn nam ơi.. chắc là còn lấn cấn với vài em nào. xong lại im lặng, lúc sau thì tiếc rồi ngụy biện bảo là tình bạn còn hơn tình yêu hỷ...