Bình luận

Những người tỏ tình với bạn chắc chưa đủ tiêu chuẩn nên được từ chối ? Tóm lại là bạn có thể tán mấy anh ngon zai pro vip kute để có người mà che chở con người cô đơn , yếu đuối , nhạy cảm ấy ???