Bình luận

Chưa hiểu lắm ae ạ :v Nguyễn Thiện Nguyễn Huy Tâm Tiêu Quân Ngọc Nguyễn Quang Vinh Hoàng Sơn 2 đứa yêu một người r dành hay là yêu nhau r bị cướp :))