Bình luận

tính ra t ra trường rồi mới biết page này tồn tại == thấy trường mình cũng dữ dội phết :3