Bình luận

Chị nhớ cái hồi chị để đôi super color ở ngoài nhà ăn. Ăn xong thì chả thấy đâu nữa cả ???