Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
....nhưng rớt nhiều quá thì khát nước lắm ạ! ?? #ktxcfs
Hình mô tả cho bài confession
....nhưng rớt <a href="https://confession.vn/13789-cac-ba-me-that-kho-chieu-nay-luot-qua-fb-thay-co-bai-ve-ba-me-gi/" title="nhiều quá" alt="nhiều quá">nhiều quá</a> thì khát nước <a href="https://confession.vn/11521-cho-co-20-ngan-ma-cung-phai-nhac-i-nhac-lai-_-buc-ca-minh-em-la-nu-k57-neu-hom-trc-vua-gap-pha/" title="lắm ạ" alt="lắm ạ">lắm ạ</a>! ?? #ktxcfs