Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Những năm trước, khai giảng đều mưa, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Các
Hình mô tả cho bài confession
Những <a href="https://confession.vn/cong-nhan-3-nhin-cu-bi-xinh-ay-3/" title="năm" alt="năm">năm</a> trước, khai giảng đều mưa, năm nay <a href="https://confession.vn/team-khong-them-nho/" title="cũng không" alt="cũng không">cũng không</a> phải ngoại lệ. Các bé k63 hiểu vì <a href="https://confession.vn/15353-ra-truong-co-phai-la-mua-that-nghiep-anhchi/" title="sao" alt="sao">sao</a> không :>