Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Những hành động chỉ muốn tự tử :)
Hình mô tả cho bài confession
Những hành động <a href="https://confession.vn/ban-co-on-khong-trong-tuan-qua-mot-nguoi-ban-cua-toi-a-tu-tu-vi-tram-c/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> muốn tự tử :)