Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
? những con người dễ thương đâu ồi
Hình mô tả cho bài confession
? những <a href="https://confession.vn/9-ieu-can-hoc-khi-cai-nhau-1-khi-cai-nhau-neu-buc-qua-thi-im-lang-oi-b/" title="con người" alt="con người">con người</a> dễ <a href="https://confession.vn/11465-ban-trai-neu-ang-yeu-qua-em-ko-hoc-neu-em-voi-chi-phong-ben-eu-hoc-hubt-kinh-doanh-cong-nghe-c/" title="thương đâu" alt="thương đâu">thương đâu</a> ồi