Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ydsconfessions
admin
4 năm trước
#nhoi có ông bạn... ngày ngày cứ nhắc về crush hoài. Đến phát mệt với
Hình mô tả cho bài confession
#nhoi có ông bạn... <a href="https://confession.vn/hay-boi-sht-mui-vao-ban-be/" title="ngày ngày" alt="ngày ngày">ngày ngày</a> cứ nhắc về crush hoài. Đến phát mệt với Crush ổng lun. Nên. <a href="https://confession.vn/soi-team/" title="" alt=""></a> hn đi hội sách viết dùm ổng lời ước nguyện. :v Có ai đang mong Crush tỏ <a href="https://confession.vn/12228-chao-cac-em-khi-ngoi-go-nhung-dong-chu-nay-mat-chi-nhoe-nhoet-chi-cu-tuong-rang-thoi-gian-qua/" title="tình" alt="tình">tình</a> hơm :v