Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Nhớ nhé, dù có thế nào cũng không được bỏ bạn bè ?
Hình mô tả cho bài confession
Nhớ nhé, dù có <a href="https://confession.vn/9-nguyen-tac-oi-nhan-xu-the-ma-ban-tre-vua-i-lam-can-phai-nho-danh-cho/" title="thế nào" alt="thế nào">thế nào</a> cũng không <a href="https://confession.vn/sau-khi-hieu-uoc-nhung-loi-nay-cuoc-song-cua-ban-se-thoai-mai-hon-_____-1-thoat-ngheo-quan-trong-hon/" title="được" alt="được">được</a> bỏ bạn bè ?