Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Nhiều người như này lắm này ? #Tèo
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13925-tuyen-tap-truyen-kinh-di-tinh-ban-than-nam-nu-1-minh-a-buoc-phai/" title="Nhiều người" alt="Nhiều người">Nhiều người</a> như này <a href="https://confession.vn/13833-trai-bach-khoa-lay-that-cai-gi-cung-vua-vua-phai-phai-thoi-nguoi/" title="lắm này" alt="lắm này">lắm này</a> ? #Tèo<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1987146091337563/?type=3 ]</div>