Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nhiều lúc thấy cả thế giới như quay lưng với mình :) _________________ #QuỳnhAka
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10988-gio-sinh-no-ra-chi-kho-no-thoi-em-a-chung-minh-yeu-nhau-tu-khi-minh-on-thi-vao-ai-hoc-luc-ay-h/" title="Nhiều lúc" alt="Nhiều lúc">Nhiều lúc</a> thấy cả <a href="https://confession.vn/12285-len-tiep-tuc-khong-chac-no-khong-thuong-em-cac-bac-a-hai-ua-hoc-cung-lop-cung-khoa-uoc-1-nam-n/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a> như <a href="https://confession.vn/10479-em-co-nen-nghi-hoc-o-trung-tam-tieng-anh-vi-bi-nghi-ngo-la-dan-thanh-hoa-lay-trom-o-em-la-k57/" title="quay lưng" alt="quay lưng">quay lưng</a> với mình :) _________________ #QuỳnhAka