Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nhiều lúc muốn lắm nhưng ko biết nói ra sao... #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Nhiều <a href="https://confession.vn/co-ung-ko/" title="lúc" alt="lúc">lúc</a> muốn lắm <a href="https://confession.vn/10904-phai-lam-sao-khi-co-nguoi-yeu-thich-anh-nhau-chao-tat-ca-anh-chi-tren-neu-em-hien-la-sinh-vien/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> ko biết <a href="https://confession.vn/an-mai-ma-ko-thay-tang-can/" title="nói" alt="nói">nói</a> ra sao... #Topcomments