Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Nhiều lúc ko hiểu mọi người chửi gì nữa.... #Topcomments
Hình mô tả cho bài confession
Nhiều <a href="https://confession.vn/14295-tu-nhien-nhu-vay-la-binh-thuong-hay-ko-binh-thuong-cac-bac-cho-e/" title="lúc ko" alt="lúc ko">lúc ko</a> hiểu mọi <a href="https://confession.vn/co-ai-thich-kieu-nay-ko/" title="người chửi" alt="người chửi">người chửi</a> gì nữa.... #Topcomments