Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nhân ngày Quất tế nói dối và đây là cái kết! Đừng hỏi tại sao
Hình mô tả cho bài confession
Nhân ngày Quất <a href="https://confession.vn/11830-i-tan-gai-nhu-nay-o-sao-minh-co-tan-1-ban-nu-ben-neu-minh-hoc-bk-quen-nhau-qua-mang-thoi-noi-c/" title="tế nói" alt="tế nói">tế nói</a> dối và đây là cái kết! Đừng <a href="https://confession.vn/viec-nao-ra-viec-ay/" title="hỏi tại" alt="hỏi tại">hỏi tại</a> sao <a href="https://confession.vn/13861-minh-la-nam-moi-ra-truong-1-nam-cuu-sinh-vien-neu-nguoi-yeu-minh/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> tao vẫn fa. Đến bố mẹ t còn không tin tao có khả năng có ny :((