Bình luận

Có đó các bạn ơi, trong cuoc sống có các cặp đôi như vậy, chúng ta đừng nên suy nghĩ nhiều là hai người phải ngang ngang nhau thì mới quen nhau đâu. Ahihi. Chúc 2 bạn bôn lành =))))