Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Nhắc nhở thân thiện !!! Công việc của bọn a là thay đổi thế giới
Hình mô tả cho bài confession
Nhắc nhở thân thiện !!! <a href="https://confession.vn/15439-bi-chia-tay-vi-la-tho-may-nghe-thi-co-ve-hoi/" title="Công việc" alt="Công việc">Công việc</a> của bọn a là <a href="https://confession.vn/copy-c-iem-cao-bi-phat-hien-lai-keu-ky-nang-sinh-ton-mua-thi/" title="thay" alt="thay">thay</a> đổi thế giới not cài win dạo nha các em :v #hh